Months of the Year – kako su meseci u godini dobili ime u engleskom, srpskom, latinskom – Part II

 

Meseci, mart, april, maj, juni, nazivi i simbolika

Da nastavimo našu priču o mesecima. Sledi mesec mart, mesec sa kojima je nekada davno počinjala godina, mesec u kom se budila priroda i započinjao novi ciklus rasta i rađanja svih zemaljskih plodova.

March (märch), the third month of the year in the Gregorian calendar, znači treći mesec u godini, posvećen je bogu Marsu.

– Simbolika Marsa kao božanstva

Mars, bog rata je bio veoma važan i cenjen u rimskoj mitologiji. Najpre je u ranoj mitologiji, bio bog proleća, rasta, bujanja u prirodi, zatim je evoluirao u boga smrti, da bi konačno postao bog rata. Sad ide mala pričica, kako smo već navikli.
Bog Mars je bio veoma vezan za područje Italije, pre Rimljanja, tu su živeli Etrurci.
Zagledao se u lepu vestalku, sveštenicu boginje Veste, po imenu Rhea Silvia ili Ilia. Rezultat te plodosne veze su bili blizanci Romul i Rem, osnivači Rima. Zato su Rimljani sebe nazivali sinovima Marsa i veoma ga poštovali kao božanstvo.

Evo kako je čuveni Rubens naslikao Marsa i Reu Silviju.

"Mars i Rea Silvija su roditelji Romula i Rema"

U staroengleskom, mart je bio Hrethmonath, mesec kada su duvali jaki, besni vetrovi.

 

 

 

April, mesec stvaranja novog životnog ciklusa

April [ˈeɪpril],the fourth month of the year, consisting of 30 days, četvrti mesec u godini.

April je dobio ime po – aperire, lat., “to open”. U aprilu se otvaraju pupoljci (buds) Possible because it is the month in which the buds begin to open.

U staroengleskom se zvao eastermonath po Eostre, germanskoj boginji plodnosti.

  • maj, majlepši mesec u godini je dobio ime po najlepšoj rimskoj boginji Maji

May (mei), the fifth month of the year, consisting of 31 days, dobio je ime po boginji Maji, boginji zaštitinici biljaka i njihovog rasta.

 

Maja je bila jedna od Plejada, sedam mitskih kćeri Atlasovih kćeri i to najstarija i najlepša. Poznate su Plejade još iz grčke mitologije. Pominje ih i Homer, ima ih u Bibliji. Ovo je veoma važno sazvežđe, isto tako veoma lepo. Kada se vidi na nebu, moreplovci u ta stara vremena su znali da će vreme biti lepo i da im je plovidba sigurna. Ovo savežđe su poštovali mnogi narodi širom sveta, od Aboridžina do Japanaca, koji ih zovu Subaru, eto nam i čuvene marke automobila.

"sazvežđe Plejada"

Dakle, prelepi mesec maj posvećen je dakle prelepoj boginji Maji, koja je Zevsu rodila sina Hermesa.
Thrimilce je stari engleski naziv za ovaj mesec, ili three-milk, što bi značilo da jedino tada su krave davale toliko mleka, du se mogle musti tri puta.

 

 

– Mesec juni je dobio ime po boginji Junoni

June [dʒuːn],the sixth month of the year, consisting of 30 days, mesec posvećen boginji Junoni (pandan u grčkoj mitologiji je Hera), Saturnovoj ćerki i sestri i ženi boga Jupitera (Zevs u grčkoj mitologiji). Njen simbol je bio paun, jun mesec je mesec raznobojnog cveća.


Seremonath
je stari engleski naziv a značio bi otprilike suvi mesec.

– to be continued –