Nemačke imenice, kada se koristi negativni član – slika sve govori

Negativni član  kein u nemačkom jeziku, upotreba

Vidim po reakcijama, da vam se dopao tekst – Kada se koristi neodređeni a kad određeni član u nemačkom jeziku. Tu je link za one , koji su to propustili. Nemačkim specijalitetima nikad kraja, pa se i naše druženje nastavlja :-).

Negativni član

Zvuči – boli glava i to bukvalno, malo li je muke sa upotrebom članova, koji nisu prirodni izbor za sve sa ovog našeg govornog područja, nego još – negativni član. Mi smo navikli da sve negiramo lepo na isti način a ne sad imenice nešto posebno. Žao mi je! Dosta je bilo uvoda, krećemo:

Naravno da sam opet crtala – zato što vi to tako volite 🙂

kein negativni-clan nemački

A sada da postavimo scenu za ovu našu ilustraciju. Iz grupe ljudi se izdvaja neki čovek – upotreba neodređenog člana – ein Mann i kreće prema nama. Još uvek je dosta daleko, pa mu vidimo samo siluetu. Međitim, kada se približi vidimo da to nije uopšte muškarac kein Mann, da je to neka žena, eine Frau.

Jasno!

 

Deklinacija negativnog člana

 

nemački deklinacija-negativnog-clanaEto, šta da vam kažem – sve je je jasno!

Deklinira se isto kao neodređeni, samo dodate k- ispred, ali, obrati pažnju – ima oblike i za množinu za razliku od neodređenog člana.

Još malo pa smo završili, da vidimo samo – kada se upotrebljava negativni član:

 

Negativni član kein, upotreba

 

Negativni član kein se upotrebljava samo kada negiramo imenicu

Pročitaj: Mann – značenje, primeri i upotreba u nemačkom jeziku

Kada se ne upotrebljava negativni član ispred imenice nego negacija nicht?

Vlastitu imenicu uvek negiramo sa nicht.

Das ist Ana. Das ist nicht Ana.

Imenicu sa određenim članom negiramo sa nicht

Das ist der Professor. Das ist nicht der Professor.

Imenicu sa prisvojnom zamenicom ispred nje negiramo sa nicht.

Das ist meine Freundin. Das ist nicht meine Freundin.

Negacija nicht – upotreba

Naravno, druge vrste reči negiramo sa nicht.
Da se podsetimo:
glagol – negiramo radnju
Ich schlafe. Ich schlafe nicht.
pridev negiramo opis kuće, stara, nije stara
Das Haus ist alt. Das Haus ist nicht alt.
prilog kako voze, brzo ili ne!
Sie fahren schnell. Sie fahren nicht schnell

nicht negacija nemački upotreba

A sad to isto – lepo nacrtano!

Pitanja i komentari preko kontakt forme i naravno družimo se na Facebook strani Nemački njie bauk.