Pasiv u engleskom jeziku u par jednostavnih koraka

Pasiv u engleskom, smernice za lakše učenje

 

O pasivu smo do sada dosta toga naučili. Bitno je da smo shvatili suštinu. Da ponovimo:

Pasiv nije vreme, to je stanje

Stanje može biti aktivno ili pasivno, ili lepše rečeno 🙂 glagol u rečenici može sa vrši radnju (aktiv) ili da trpi radnju pasiv.

Pasiv u srpskom jeziku ima iste osnovne principe i do sada ste već kliknuli na link i to ponovili.
Radi preciznijih objašnjenja, ponovo ćemo pozvati u pomoć našu prijateljicu Seonaid i pogledaćemo kako je ona objasnila pasiv u engleskom link

1. Aktivna rečenica

I drank two cups of coffee.
Ja(subjekat) sam popila (predikat) dve šolje kafe (objekat).
Jasno da ne može biti jasnije i vrlo aktivno, zar ne. Ja sam aktivan subjekat a ispijanje je akcija, radnja, koju obavljam, kafa trpi tu moju akciju, pošto sam je, jel te, popila.

Ali, da zamislimo sledeću situaciju:
nije bitno ko je nešto uradio, nego je bitna sama akcija, radnja i za to nam je potrebna:

 

2. Pasivna rečenica

Two cups of coffee were drunk (by me).
Dve šolje kafe su popijene (s moje strane ili od strane mene, ne zna se šta gluplje zvuči na srpskom).

Kafa, koja je bila objekat, sada postaje subjekat a glagolski oblik iz aktivne rečenice menja stanje i postaje pasivno.
Polako bez prevrtanja očima, to se radi u par koraka, jednostavnih, da jednostavniji ne mogu biti.

Pasiv u engleskom u par koraka

1. Potrebna nam je aktivna rečenica

I make a cake. Ja mesim kolač.

Napomena: samo prelazni glagoli mogu da prave pasiv.

Ko je zaboravio, brzo jedan klik da se podsetimo.

1. Tražimo objekat. Ovde je to kolač, objekat postaje subjekat i ide na prvo mesto u rečenici.
A cake

– 2. Utvrdimo u kom vremenu je naša rečenica – Present Simple Tense

Dolazimo da suštine, koja se sastoji od 2 koraka:

Prvi korak – uzmemo glagol to be

Stavimo glagol to be u odgovarajuće vreme, drugim rečima u vreme u kome je bila aktivna rečenica, a to je ovde Present Simple Tense, pošto je u pitanju cake – it, 3 lice jednine = is
A cake is

Drugi korak

Glagol make stavimo u oblik past participle – to mu dođe nastavak -ed ili voljena 3 kolona kod nepravilnih glagola.

A cake is made

Treći korak

Dodamo, ako je potrebno, a često nije, od strane koga je izvršena ta pasivna radnja. Kako? Lako, predlog by i subjekat.

***Tu treba obratiti pažnju na lične zamenice, pošto jedino ove imaju poseban oblik u akuzativu (I-me, he-him, itd).

Takođe, ako je u pitanju neki neodređeni subjekat (someone, people) nema potrebe uopšte ga prebacivati u pasiv.

A cake is made (by me).

I to je cela mudrost, manje više :-).

pasiv u engleskom

Još jedan primer, kompletna tabela sa svim vremenima u aktivu i pasivu je na sajtu Perfect English Grammar.

Recimo, Present Perfect:

Pročitaj: Tabela i detaljno objašnjenje – Present Perfect pasiv

I have made a cake.

– 1. Objekat je opet kolač
A cake

– 2. Utvrdimo vreme:
Vreme je Present Perfect Tense. Stavimo glagol to be u Present Perfect

A cake has been

Glavni glagol je make, nepravilan, 3 kolona je made, ali to već znamo pošto taj oblik koristimo za pravljenje perfekatskih vremena, znači samo ga prepisujemo u ovom slučaju

A cake has been made.

E sad to malo vežbajte silne vežbe ćete pronaći ovde