Preterit u nemačkom jeziku

Preterit – das Präteritum

Preterit ili na nemačkom das Präteritum je prosto vreme (kao i prezent), gradi se bez upotrebe pomoćnog glagola.

Drugi naziv za ovo vreme je imperfekt, ali se taj naziv u nemačkom jeziku smatra zastarelim.
Po nekim teorijama, specifičnost jezika, od koga su nastali indoevropski jezici je bila – 3 vremena za označavanje prošle radnje, plus 1 vreme za davno prošlu radnju, radnju koja se desila pre druge prošle radnje.
Taj triling prošlih vremena je: aorist, preterit-imperfekat, perfekat
U našem jeziku postoje sva 3 vremena, bore za opstanak sa nejednakim uspehom.

U nemačkom jeziku postoje preterit i perfekat.

1. – Preterit, građenje

"preterit u nemačkom jeziku"Opet sam vam nacrtala jednu tabelicu – klik na sliku, mislim da će pomoći, pošto u suštini, preterit nije komplikovano vreme.

Kao što sam napomenula u uvodu posta, preterit je prosto  vreme i nisu nam potrebni pomoćni glagoli, samo glavni glagol.

Idemo redom, kako je nacrtano u tabeli:

– preterit slabih glagola

glagol machen, oblik infinitiva

Pročitaj: parovi glagola, kretanje – mirovanje u nemačkom jeziku

postupak:

skinemo nastavak – en, dodamo -t, zatim dodajemo lične nastavke za preterit
-e, -est, -e, -en, -et, -en.
ich machen+t+e
du machen+t
+est
er machen+t+e

Uočavamo važnu stvar a to je:
U preteritu 1 i 3 lice jednine imaju isti oblik

– ako se infinitivna osnova završava na -d, -t, -m,, onda se ispred -t i ispred ličnih nastavaka ubacuje dodatno -e
du reden+e+t+est
du arbeiten+e+t+est
du atmen+e+t+est

– preterit jakih glagola* oznaka u tabeli

Kada su jaki glagoli u pitanju, a naročito nepravilni, najbolji način je pogledati oblik u tabeli.

Pročitaj: Jaki, pravilni glagoli u pretritu, obješnjenje, primeri, tabela

Ipak neka pravila možemo da uočimo i kod ove grupe glagola:

1. – nema međunastavka -t
2. – 1 i 3 lice jednine nemaju nikakav nastavak
3. – gotovo uvek se javlja ablaut kod jakih glagola (za nepravilne nema pomoći, mora se pogledati tabela)

Dalje su u tabli navedeni primeri jednog modalnog glagola, kao i pomoćnih glagola sein i haben. To se mora znati napamet 🙂

preterit nemački upotreba

Upotreba preterita u nemačkom jeziku

Nama izgleda prosto neverovatno, ali je istitnito – jednostavniji oblik, preterit se viši koristi u pisanom jeziku – das Tempus der Erzählung, pripovedačko vreme, dok se perfekat više koristi u usmenom jeziku.

Naravno razlike postoje u okviru samog nemačkog govornog područja u zavisnosti od geografskog položaja. Negde se više upotrebljava preterit u usmenoj komunikaciju a ponegde ga gotovo više i nema.
Ono što je važno da se forme preterita pomoćnih glagola sein i haben veoma česte i u usmenoj komunikaciji.

Malo vežbi za kraj:

na ovom linku ima nekoliko vežbi
tekst iz prezenta prebaciti u preterit link