Šta je memorandum a šta memo

Memorandum, memo; objašnjenje

  1. Memorandum

Na izgled sasvim obično pitanje, šta je memorandum.
Nije baš tako ako ga posmatramo sa aspekta engleskog jezika i sa aspekta našeg.
Da idemo redom.

Memorandum je reč latinskog porekla i znači nešto što je potrebno da zapamtmo.

Memo je skraćenica te reči.

– Memorandum u engleskom jeziku

Dakle, što se forme i značenja na engleskom jeziku tiče, nema nikakve razlike.

Memorandum i memo u engleskom jeziku imaju ista značenja.

Osnovna značenja bi bila:
– A short note written as a reminder, podsetnik
– A written record or communication, as in a business office, note, message, reminder; pisani zapis poslovne komunikacije
"memorandum ili memo"

Memorandum u srpskom jeziku

Mi smo se u poslovnoj terminologiji u našoj sociijalističkoj prošlosti malo razišli sa Zapadom, tako da je kod nas, u našem jeziku i poslovnoj teminologiji još uvek dominantno značenje pojma memorandum:

– Memorandum je papir A4 formata, na kome su odštampani logo i osnovni podaci jedne firme.

Međutim poslovna komunikacija se i kod nas sve više odvija na engleskom jeziku a samim tim i pravila poslovnog komunicranja se menjaju.
Tako da ako vam vaš šef kaže da nepišete memo, onda u svakom slučaju misli na englesko značenje i upotrebu te reči, dopis internog karaktera.

Osnovna pravila za pisanje memoranduma – kako nas engleska poslovna korespodencija uči

 

Zaključujemo da je pisanje memoranduma, naročito u ovim velikim, fancy firmama, više nego poželjno. Zato su se svi, koji rade na engleskom govornom području, veoma izveštili u pisanju istih.

1. Memo Header, zaglavlje sadrži
To, kome
From, od
Date, datum
Subject, Re, predmet ili pozivanje na neki drugi dokumnet sastanak i sl
cc, kopija za arhivu, nadređenog ili sl.

2. Body, sadržaj
Pisanje memoranduma ili memo je veoma popularno, ali ne treba preterivati. Neka osnovna pravila su:
– kratko
– jasno
– konkretno (drži se teme)

Pročitaj: Poslovna ponuda, pismo, upit na engleskom jeziku

U slučaju da se memo piše u svrhu davanja nekog radnog zadtaka, potrebno je izložiti jasno, koje sve akcije je potrebno preduzeti, da bi se taj zadatak izvršio, dati rok i ako je moguće, kratko objašnjenje, zašto je neophodno to odraditi.

To bi bila cela priča.