Šta se piše velikim slovima u engleskom jeziku – Capitalization

 

Pravila upotrebe velikih slova u engleskom jeziku su specifična i razlikuju se od našeg pravopisa.

Capital letter ili ređe upper case, je veliko slovo ili skraćenica, koju znamo sa tastature Caps lock.

Lower case je malo slovo.

spisak sa primerima i objašnjenja