"neodređeni član u engleskom jeziku"
Neodređeni član u engleskom jeziku

O članovima u engleskom jeziku sam već pisalu u postu Određeni i neodređeni član u englskom jeziku . Danas ćemo se baviti samo upotrebom neodređenog člana u engleskom jeziku, tj. kada se koristi oblik a, kada an.

Neodređeni član u engleskom jeziku je a ili an , u množini ga nema,dakle ne postoji oblik za množinu.

Pošto smo u prošlom postu objasnili kada se koristi, sada postavljamo sledeće pitanje:

– Kako znamo kada da upotrebimo oblik a a kada an.

Prosto najprostije objašnjenje glasi – ako reč počinje na suglasnik upotrebljava se a, a ako počinje na samoglasnik onda naravno an.

Da ja ne bih sad smišljala toplu vodu, ili neke slične marifetluke, idemo opet malo u goste na sajt Purdue Owl Lab.

“A” goes before all words that begin with consonants.

* a cat
* a dog
* a purple onion
* a buffalo
* a big apple

Eto isto to, samo sad imamo primere.
Ali, izuzetci potvrđuju pravila, tako da i ovde imamo jedan.

Radi se o h koje se ne čita na početku reči, ispred samoglasnika, čuje se o, pa se logično koristi an.

With one exception: Use “an” before unsounded h.

* an honorable peace
* an honest error

Znači, merilo nam je kako se reč izgovara a ne kako se piše.

An ide ispred reči, koje počinju samoglasnikom.

“An” goes before all words that begin with vowels:

* an apricot
* an egg
* an Indian
* an orbit
* an uprising

Izuzetak – ima ih komada 2.

Prvi izuzetak – reči koje počinju na slovo, na slovo u, koje se čita onako srpski ju, ispred njih se koristi oblik a.

– a union
– a united front
– a unicorn
– a used napkin
– a U.S. ship

Drugi izuzetak – Reč koja počinje na slovo, na slovo o, a čita se v/w, opet upotreba a.

– a one-legged man

Sasvim dovoljno pravila, ni mnogo ni malo, taman!

E sada malo da vežbamo:

vežba br.1
vežba br.2

Sve postove sa tematikom engleski jezik i gramatika pogledajte na engleski.amarilisonline.com. Postovi su tematski sređeni i omogućavaju vam lakšu navigaciju i pronalaženje tema za koje ste zainteresovani.