Poređenje prideva u engleskom jeziku

 

O vrstama prideva, podelama, mestu prideva u rečenici u engleskom jeziku a pomalo u srpskom smo već sve naučili iz prethodnog posta. Sada je došlo vreme da se malo poredimo i uporedimo, da vidimo gde smo, šta smo u odnosu na druge 🙂

Postoje tri stepena poređenja:
1.- positive
2.- comparative
3.- superlative

1. Positive

Pozitiv koristimo kada se poredimo sa nekim ko je isti kao i mi (šta god da je mera za poređenje). Isto važi i za stvari, mesta, događaje.

Pametna sam kao i ti.
Znači odnos je 1:1

To što mi izrazimo – kao i …., u engleskom koristimo sledeću konstukciju:

AS + ADJECTIVE (pridev) + AS

Tesla is as famous as Einstein.
John is as happy as Mary.

Ali, može poređenje istog stepena da bude i negativno.
Nisam pametna kao i ti (koliko i ti).

U tom slučaju ispred pomenute konstrukcije dodajemo not

Avala is not as high as Kopaonik.

"komparativ i superlativ u engleskom jeziku"Sada idemo na komplikovanija pravila, koja se uz malo vežbe vrlo brzo pretvore u rutinu, dakle bez panike, koliko god da ovo što sledi, zvuči suvoparno.

Za poređenje prideva u engleskom, bitno nam je koliko slogova- syllable ima dotični pridev.

Komparativ i superalativ(-er/-est)
1.- Jednosložni pridevi, one-syllable adjectives
clean cleaner cleanest
deep deeper deepest
2.- Dvosložni pridevi, koji se završavaju na – y, – le, – ow ili – er
two-syllable adjectives ending in -y, -le, ow or -er
pretty prettier prettiest
simple simpler simplest
narrow narrower narrowest
clever cleverer cleverest
Kod ovih prideva, kako ste već samo skontali, poređenje se vrši dodavanjem nastavaka

er za komparativ
est za superlativ

– Komparacija sa more/the most
Svi ostali pridevi, dvosložni sa drugim nastavcima, kao i višesložni ne menjaju svoj oblik, nego se ispred njih u komparativu dodaje more u superlativu the most.

interesting more interesting most interesting
useful more useful most useful
wonderful more wonderful most wonderful

"Komparativ"
foto

Malo pravopisa – spelling, kod dodavanja prefiksa – er/ -est
– e na kraju, ako je silent ili što bi mi rekli nemo otpada

late-later-latest

– ako se pridev zavšava sa – y ispred koga je suglasnik, menja se u ie

easy-easier-easiest

– krajnji suglasnik, nakon naglašenog samoglasnika se udvostručava

hot-hotter-hottest

Naravno za kraj, tu su i pridevi koji se nepravilno porede, npr:

bad worse worst

far farther farthest

far further furthest

good better best

little less least

many more most

much more most

Eto, nije strašno.

Linkovi nego šta.

Vežba 1
vežba 2
vežba 3
vežba 4
vežba 5

Druge postove iz kategorije predlozi, prilozi, pridevi, kao i mnogo drugih tema možete naći na engleski.amarilisonline.com

SHARE

1 COMMENT

Comments are closed.