Present Continuous Tense – Sadašnje trajno vreme

 

Present continuous engleski Sledeće vreme u engleskom jeziku,o kome ćemo pričati je Present Continuous(or progressive) Tense ili sadašnje trajno vreme.

Ovde nemamo mogućnost direktne asocijacije sa srpskim jezikom. Kod nas ne postoji ta opcija, postoji samo jedno sadašnje vreme, pa se moramo malo potruditi da shvatimo razliku u upotrebi sadašnjeg trajnog i sadašnjeg prostog vremena u engleskom jeziku.

Najpre da vidimo čisto tehničke stvari, tj. kako se Present Continuous Tense pravi.
Najvažnija stvar je da zapamtimo da je to složeno vreme (kao naš perfekat,npr).
Znači mora da ima pomoćni glagol – to je to be u sadašnjem vrenmenu i glagol sa nastavkom – ing.

Evo kako to izgleda

I am sleeping
you are sleeping
he is sleeping
she is sleeping
it is sleeping

we are sleeping
you are sleeping
they are sleeping

Ko želi da se bavi više ovom temom, može da nastavi ovde How to make the Present Continuous Tense

"Present Continuous Tense - Sadašnje trajno vreme "
“Present Continuous Tense – Sadašnje trajno vreme “

E sad, kada ćemo koristiti ovo trajno vreme.

1. Uvek kada govorimo o nečemu što se dešava sada, u ovom trenetku, u ovom vremenskom periodu.

You are studying English grammar now.

Znači baš sada dok pričamo, dešava se radnja i to je osnovna razlika u odnosu na Present Simple Tense. Taj momenat,trajne radnje, koja se dešava u datom trenutku, tj, baš sada to je sadašnje trajno vreme. Sećamo se, Present Simple se koristi kod opštih mesta, kod radnji koje su uobičajene, ponavljaju se u redovnim razmacima – every, znači svakog petka igram košarku = Present Simple a sada igram košarku = Present Contiunous

Koristi se i kada želimo da kažemo nešto što se dešava u vremenskom periodu u kome smo trenutno:

You are still working for the same company!

Kada želimo da kažemo nešto što se dešava u budućnosti, ali nešto što je već dogovoreno, pripremljeno i mora pored sebe da ima vremensku odrednicu – npr. večeras:

I am meeting my boyfriend tonight.

detaljnije, Present Continuous Use

Sad malo da vežbamo upotrebu oba prezenta u engleskom jeziku, Simple i Continuous – prostog i trajnog link