Šta znači FAQ i kako se kaže na nemačkom

FAQ na nemačkom

Šta je FAQ

FAQ je veoma poznata skraćenica, svima koji su na netu. Frequently Asked Questions je obavezna strana na mnogim sajtovima i ponekim blogovima.

Predstavlja spisak najčešće postavljenih pitanja i odgovor(uglavnom sažet) na njih.

Najčešće se navodi NASA kao tvorac ove skraćenice. Naime, osamdesetih godina postojali su ogromni limiti prilikom slanja mejlova pa je bilo praktično davati odgovore samo na najčešće postavljena pitanja.

Kod nas je prilično zastupljena ova skraćenica, navodi se u originalu. A u nemačkom jeziku?
Nemci vole da prevode i da se bore za svoj jezik, za razliku od nekih drugih naroda, neću navesti primer.

Pročitaj: Pravila za pisanje nemačkih datuma

Iako možete naići i na skraćenicu FAQ ipak je češće u upotrebi – Häufig gestellte Fragen

 

Međutim u upotrebi su i neke gruge kombinacije:

Fragen, Antworten, Quintessenzen (kvintisenca u značenju etar, 5 element – Aristotel)
ili češća kombinacija

Fragen-Antworten-Quellen

Da li je vreme i da postavim tu rubriku? Šta mislite?

pročitaj: Kako se čitaju i pišu samoglasnici u nemačkom jeziku

faq na nemačkom