Modalni glagoli i izražavanje verovatnoće u engleskom jeziku

Modalni glagoli, engleski – verovatnoća da je nešto istina

Nećemo da se kladimo.
Ipak sigurni smo u ono što pričamo 100%. Da ne preterujemo, da se dogovorimo, 99 %.
Šta sad, kako ćemo se izraziti na na engleskom.

Modalni glagoli – Modal Verbs of Probability

To je tema ovog teksta.

Pričamo o verovatnoći, izvesnosti, pomalo spekulišemo a zašto da ne ima slučajeva, kada moramo da budemo vešti sa dedukcijom kao Šerlok Holms.
Dajemo naše mišljenje, procenu verovatnoće, istinitosti, zasnovanu na informacijama, koje imamo.
Koristimo modalne glagole.

1. Verovatnoća 100 % (99% 🙂 )
must + infinitiv = very sure

They must be in London by now.

Na osnovu informacija, koje imamo, kada su naši prijatelji krenuli na put, koliko put traje, do sada su već stigli, naše je mišljenje u koje smo gotovo 100 % sigurni.

 

2. Verovatnoća – može biti, ne mora da znači
may, might + infinitv – (maybe, možda )

They might be in London by now

3. Više mogućih opcija – verovatnoća zavisi od ponuđenog broja opcija – could + infinitiv

He could be at work.

Mogao bi da bude na poslu, a i u kafiću ili na Adi. Sve opcije su podjednako verovatne, morali smo da odabermo jednu, koja deluje verovatna, ali nismo baš ubeđeni.

Još jednom da se gradivo utvrdi –

might +infinitive je izvesnija varijanta od could + infinitiv

4. Nema šanse, 100% smo sigurni da ne postoji verovatnoća, izvesnost da je nešto tačno
can’t + infinitiv

He can’t be at home, prilično sam sigurna da nije kod kuće, a gde je, neću da vam kažem

must + infinitive = 100 % sigurni u neku izvesnost
can’t + infinitive = suprotno, 100% sigurni da nešto nije izvesno

Pročitaj: must, ought, should – objašnjenje, upotreba, primeri

Da pogledamo kako to izgleda na primeru ove simpatične devojke sa slike:

engleski modali i verovatnoća

– Da pogodimo gde se nalazi, 100% verovatnoća:
She must be at home.

– Dalje, da li ona nešto radi, nema šanse, 100% verovatnoća, da ona ne radi.
She can’t be working.

– Pošto damu poznajemo, može da se desi (ne mora da znači) da:
She might be chatting with her friends.

Sada je sve jasno 🙂