Nositi glavu u torbi – poreklo izraza

Nositi glavu u torbi, značenje

Nositi glavu u torbi je stara izreka. Postoje i varijacije:

– Glava mu je u torbi
– Metnuti glavu u torbu.

O svim ovim izrekama je pisao Vuk Kardžić i evo njegovog objašnjenja:

Nositi glavu u torbi znači “pregoreti svoj život”.


U delu Dr T. Đorđevića – “Naš narodni život”, daju se sledeća objašnjenja:

Metaforički se kaže da je kome glava u torbi kad mu je život na pogibli, te kao da mu je glava beć odesčena.

Značenje ove izreke je sasvim jasno. Radi se o pojavi koja se naziva:

dekapitacija ili obezglavljenje

Dekapitacija je poznata od davnina. Jovan Krstitelj je na taj način lišen života, Golijatu je nakon što ga je savladao, David odrubio glavu a postoji i priča da je apostolu Pavlu odrubljena glava. Poduži je spisak osoba, kojima je je odrubljena glava tokom istorije širom sveta i može se pogledati ovde.

Da se vratimo na naše prostore.

Tokom vladavine Turaka dekapitacija je bila način, ne samo da se oduzme život, nego i da odsečena glava posluži kao primer, da se javno istakne ili da se pošalje kao dokaz onome ko je zahtevao da se određena osoba ubije.

Primera ima u narodnim pesmama.

Na primer u pesmi “Početak bune protiv dahija”
dahije predosećaju da će doći do bune.

Uzimaju od stakla tepsiju
zagrabiše vodu iz Dunava
na Nebojšu kulu iznesoše
ne bi li videli šta im donosi budućnost. I šta su videli:
Oko nje se sastaše dahije
nad tepsijom lica ogledaše.
Kad dahije lica ogledaše,
sve dahije očima vidješe:
ni na jednom glave ne biješe.

Pročitaj: značenje i poreklo izraza – terati mak na konac

Nositi glavu u torbi

Sada sledi pitanje otkud glava u torbi? U to doba, kada su Turci harali drumovima Srbije a Srbi obitavali po šumama, mnogo je bilo kandidata za dekapitaciju.

 

Ako se izda nalog da se likvidira neki odmetnik ili bilo ko drugi, najefikasniji način da se dokaže da je zadatak uspešno izvršen je bio da se dotična osoba ubije, da mu se glava odseče, stavi u torbu i donese nalogodavcu.

Samim tim, ko je u ta vremena živeo opasan život, već je bio pomiren sa mogućnošću da će mu se, pre ili kasnije glava naći u torbi, naravno odsečena.

nositi glavu u torbi Milos Obrenovic
U vreme kada je Miloš Obrenović učvršćivao vlast, šetale su glave u torbi po Srbiji.

Da vidimo šta Miloš o tome kaže:

Sima Militinović priča kako je, s proleća 1815, jedan gavez Sulejman Paše, vezira beogradskog, bio određen da knezu Milošu, koji se nalazio u beogradskom gradu, kao u šali, pokaže odsečenu glavu Stanoja Glavaša i da mu kaže da je ne samo Glavaševa glava donesena, nego da je red od sad i njegovu došao, na koju mu Miloš, proza smijeh, odgovori da je on svoju davno, metnuo u torbu, i već nekoliko vremena tuđu, na svojemu ramenu, nosi.

Sima Milutinović, Istorija Srbije, citat preuzet iz dela “Naš narodni život”, dr Tih.R. Đorđević, Srpska književa zadruga 1923