Pitanja u indirektom govoru u engleskom jeziku – Part II

Pitanja u indirektnom govoru bez upitne reči – engleski jezik

U prethodnom postu smo prodiskutovali i naučili kako se pitanja koja počinju sa nekom upitnom reči (question word) prebucuju u indirektni govor.

Da razmotrimo i sada i situaciju ako imamo pitanje koje ne počinje upitnom reči, nego daje samo mogućnost odabira između 2 moguća odgovora – da i ne.


To su pitanja tipa – da li:

Da li hoćeš sladoled? (Hoćeš li sladoled)
Pitao me je da li hoću sladoled.

To što mi rešavamo sa da li u engleskom se reševa na 2 moguća načina, konjukcijama:

if
– whether ( ne mešajte sa weather u značenju vreme, vremenske prilike)

direktno pitanje

“Do you like chocolate?”

Indirektno pitanje

She asked me if I liked chocolate.

Ostala pravila su ista kao i kod prebacivanja pitanja sa upitnom reči: slaganje vremena, red reči, forma potvrdne rečenice, logično prebacivanje zamenica, dakle pročitaj sve lepo još jednom.
pogledajre to sve još jednom kod Seonaid i uradite vežbu koju vam je pripremila.

Još jednu stvar da razjasnimo, kada se koristi if a kada whether?

– Ako imamo samo jednu opciju, koja je aktivna za razrešenje dileme ( Use if to indicate one condtion that requires an action) koristimo if.

He asked me if I had an idea.

– Ako već imamo u opciji 2 mogućnosti, bolje rešenje je whether, ali i if je ok.

He asked me whether(if) I had an idea or a plan.

Sada, najvažniji deo, vežbamo sve varijante i bez upitnih reči i sa njima.

vežba br. 1
vežba br. 2
vežba br 3