Plava boja neba, na nemačkom – audio lekcija br.4

Boja neba na nemačkom

Napredujemo polako ali sigurno. Naš učitelj Lukas nam je spremio veoma lepu lekciju .

Važno je napomenuti da ovoga puta pokušamo da zamislimo sliku u glavi, da vizualizujemo to što slušamo. Zatvorimo oči i slušamo Lukasa više puta, dok ne zapamtimo reči.

Sledi transkript lekcije, koje pratimo slušajući Lukasa.

Der Himmel ist blau. Nebo je plavo.

Die Sonne ist gelb. Sunce je žuto.

Der Nordpol ist kalt. Severni pol je hladan.

Die Hölle ist heiß. Pakao je vreo.

Drugi deo lekcije je igra postavljanja pitanja i davanja odgovora na današnju temu.

Was (šta) ist blau? Šta je plavo?
Der Himmel – nebo
Der Himmel ist blau. Nebo je plavo.

Ist der Himmel braun (braon)? Da li je nebo braon (boje)?
Nein (ne), der Himmel ist nicht (nije) braun. Ne, nebo nije braon (boje).
Der Himmel ist blau.

Was ist gelb? Šta je žuto?
Die Sonne – sunce
Die Sonne ist gelb.Sunce je žuto.

Ist der Nordpol heiß oder kalt? Da li je Severni pol vruć ili hladan?
Kalt – hladan
Der Nordpol ist kalt. Severni pol je hladan.
Der Nordpol ist sehr (veoma) kalt. Severni pol je veoma hladan.

Und ist die Hölle kalt oder heiß? A da li je pakao hladan ili vreo?
Heiß – vreo (vruć)
Die Hölle ist heiß. Pakao je vreo.
Die Hölle ist sehr heiß. Pako je veoma vruć (vreo).

Za dodatne informacije o bojama na mečkom jeziku, bacite pogled na raniji post pod originalnim nazivom:
Boje ne nemačkom jeziku.