Pravlila o rasporedu akcenata u srpskom sa primerima

Pravila o rasporedu akcenata

Akcenat spada verovatno u, blago rečeno, najmanje omiljene lekcije  kada je srpski jezik, gramatika u pitanju.

Akcenat muči mnoge od vas, znam pouzdano od onih sa kojima sam u kontaktu.
Da smislim nešto originalno, da vam pomognem, teško. Da pokušamo nešto zajedno.
Malo istorije.

Poreklo reči akcenat

Reč akcenat potiče od latinske reči accentus, što bi značilo bukvalno pesma, zapevanje dodato govoru.

Tamo gde je potrebno da akcentujemo, tu na neki način malo i zapevamo a da nismo toga svesni.
Šta god da knjige pišu i stručnjaci kažu, određivanje akcenta u srpskom jeziku najviše zavisi od osećaja za sluh, odnosno ritam a to spada u urođene talente. Ipak, malo vežbe ne može da škodi.
Već sam vam nacrtala tabelu sa pravilima akcentovanja.

Ta pravila se moraju zapamtiti :-).

Da krenemo sa primerima, tj, sa reči na delo:

1. Jednosložne reči mogu imati samo silazne akcente

Da bi to zapamtili i lakše primenili,predlažem da zapamtite nekoliko primera.

Kratkosilazni akcenti – jednosložna reč
san, član

Dugosilazni akcenti – jednosložna reč
dan, svet

Ovaj deo nije komplikovan. Ako smo utvrdili da je reč jednosložna ( ima samo jedan slog, jedan vokal, koji je nosioc sloga) izgovorimo je i uporedimo sa gornjim primerima da bi odredili dužinu – znamo da je silazni akcenat u pitanju i to je to.

2. Višesložne reči
Ovde već imamo žurku. Kao što naslov kaže, radi se o rečima, koje imaju 2, 3, 4, 5, …. slogova :-).

Prvi korak je da pravilno podelimo reč na slogove.

"akcentovanje i podela reči na slogove"
Kada smo to uradili uspešno 🙂 izvodimo prvo pravilo, koje glasi:

2.1. Na poslednjem slogu nikada ne može stajati akcenat

Ostaju nam u igri samo prvi i unutrašnji slog.

2.2 Prvi slog = višesložne reči na prvom slogu mogu imati sva četri akcenta

Bez panike, opet pamtimo po jedan primer:
Idemo na duge akcente:
more, delimo na slogove mo-re, akcenat je na prvom slogu = dugosilazni
– reka, re – ka dugouzlazni

Kratki akcenti na prvom slogu:
pošta, po-šta – kratkosilazni
voda, vo-da, kratkouzlazni

2.3. Višesložne reči na unutrašnjem slogu mogu imati samo uzlazne akcente

zadatak, za – da – tak, dugouzlazni
gramatika, gra – ma – ti -ka kratkouzlazni

To bi bilo to. Predlažem da napravite sebi jednu malu tabelicu sa primerima, ovim ili nekim drugim, koje imate u vašim knigama i dok to uradite, već ste gotovo sve zapamtili.

 

1 COMMENT

Comments are closed.