Prvi kontakt sa padežima u nemačkom jeziku – akuzativ, audio lekcija broj 14

 

Prvi kontakt sa padežima zahteva i malo objašnjenja. Zato je Lukas na svom sajtu dao objašnjenja i koristio je engleski jezik. Tamo gde je engleski u originalu, kad nas je srpski.

Krećemo:

Kada učimo padeže, moramo da budemo mudri, ovo je samo prvi kontakt i naučićete padeže u nemačkom, pre ili kasnije – to je izvesno.

 

Sećate si se tri glavna člana u nemačkom: “der”, “die” and “das”?

Ako niste sigurni vratite se na lekciju broj 1

Evo kratkog posdećanja:

Der Mann liest (masculine), muški rod
Die Frau isst (feminine), ženski rod
Das Mädchen schreibt (neuter), srednji rod

Primer 1

U sledećoj rečenici koristimo glagol “hauen” (tući):

Das Mädchen haut das Kind. Devojčica tuče dete.

Da li ste primetili da u rečenici postoje dve imenice?
Jedna od tih imenica je glavna (što bi mi rekli u našim gramatikama, vrši radnju)

Devojčica (das Mädchen) ima glavnu ulogu, ona radi nešto, vrši radnju.
Dete (das Kind)nema vodeću ulogu, ne vrši radnju (trpi je).

1. imenice= Mädchen (vršilac radnje)
2. imenica= Kind
“Mädchen” = neuter => “das”
“Kind” = neuter => “das”

Primer 2
Sada možemo malo da izmenimo rečenicu:

Das Mädchen haut die Frau.Devojčica tuče ženu.
1.imenica = Mädchen(vršilac radnje)
2. imenica= Frau
“Mädchen” = neuter => “das”, srednji rod
“Frau” = feminine => “die”, ženski rod

Dobro napredujemo 🙂

Primer 3
Sada obratite pažnju, nešto neočekivano se može desiti:

Das Mädchen haut den Mann. Devojčica tuče muškarca.

Šta je sad pa ovo “den” ??? Poludeću!!!
Da vidimo o čemu se radi:

1. imenica = Mädchen (vršilac radnje)
2. imenica = Mann

“Mädchen” = neuter => “das”, srenji rod
“Mann” = masculine => “den” ??? – Mmmm – zašto ne“der”?, muški rod

Pa to ima veze sa padežom, akuzativom. Ali bez brige, isuviše je rano da se razmišlja o padežima (nominativ, genitiv,dativ i akuzatv). Pisaću o padežima s vremena na vreme i postepeno.

Još primera:
Za sada je dovoljno da zapamtite:
Koristimo”den” kada imenica nije vršilac radnje i ako se radi o imenici muškog roda, masculine, kao u ovim primerima:

Der Mann haut den Mann. Muškarac tuče muškarca.
Der Mann haut die Frau. Muškarac tuče ženu
Der Mann haut das Kind. Muškarac tuče dete
Die Frau haut den Mann. Žena tuče muškarca.
Die Frau haut die Frau.Žena tuče ženu.
Die Frau haut das Kind. Žena tuče dete.
Das Kind haut den Mann. Dete tuče muškarca
Das Kind haut die Frau. Dete tuče ženu.
Das Kind haut das Kind. Dete tuče dete.

________________________________________

A sada pitanja:
Kada govorimo o ljudima, kao u našim primerima:

“der Mann”, “die Frau” and “das Kind” mi pitamo “wer?”, ko ili “wen?”, koga.
Pokušajte da uočite kada koristimo”wer?” a kada koristimo “wen?”

________________________________________

Sada ste vi na redu:

Slušajte i pokušajte da odgovarate na pitanja link:
Martin haut das Kind. Martin tuče dete.
Monika haut die Frau. Monika tuče ženu.
Peter haut den Mann. Peter tuče muškarca.

________________________________________

Slušajte ponovo i odgovarajte na pitanja:

Wer haut das Kind?
Antwort (odgovor): Martin
Martin haut das Kind.

Wen haut Martin?
Antwort: das Kind
Martin haut das Kind.

Wer haut die Frau?
Antwort: Monika
Monika haut die Frau.

Wen haut Monika?
Antwort: die Frau
Monika haut die Frau.

Wer haut den Mann?
Antwort: Peter
Peter haut den Mann.

Wen haut Peter?
Antwort: den Mann
Peter haut den Mann.

Hast du bemerkt, wann wir “wer?” und wann wir “wen?” benutzen? Da li ste primetili, kada koristimo wer a kada wen?

Hier ist ein Tipp: Es hat etwas zu tun mit: Wer spielt die Hauptrolle? Evo male pomoći: ima veza sa tim: Ko ima glavnu ulogu?

________________________________________

Glagol “hauen” = “tući”, prezent
Ich haue
Du haust
Er haut
Sie haut
Es haut
Wir hauen
Ihr haut
Sie hauen

Ostale lekcije se nalaze ovde