Sabiranje, oduzimanje, brojevi i računanje na nemačkom – audio lekcija br 8

Računanje na nemačkom

Svi oni koji su pratili dosadašnje tekstove, naučili su mnogo toga o brojevima u nemačkom jeziku. Brojevi od 1-20 su objašnjeni u postu pod tim imenom a oni malo veći u postu koji priča priču o tome zašto Nemci broje naopako.
Vreme je da čujemo šta naš prijatelj i učitelj Lukas ima da kaže na temu brojeva i sabiranja i oduzimanja na nemačkom.

 

eins (1) – jedan
zwei (2) – dva
drei (3) – tri
vier (4) – četiri
fünf (5) – pet

Was ist…? – Koliko je

plus -plus
minus – minus
gleich – jednako

Da čujemo lekciju: link

Drugi deo lekcije se odnosi na sabiranje i oduzimanje:

Sabiranje

Was ist eins und eins? (1 + 1) – Koliko je jedan i jedan
Zwei – dva
Eins und eins ist zwei. – Jedan i jedan je dva

Was ist eins plus zwei? (1 + 2) – Koliko je jedan plus dva
Drei – tri
Eins plus zwei ist drei. – Jedan plus dva je tri.

Pročitaj: Sve o nemačkim upitnim zamenicama – welcher, welche, welches

Oduzimanje

Was ist vier minus drei? (4 – 3) – Koliko je četriri minus tri?
Eins – jedan
Vier minus drei ist eins. – Četiri minus tri je jedan.

Was ist fünf minus eins? (5 – 1) – Koliko je pet minus jedan?
Vier – četiri
Fünf minus eins ist vier. Pet minus jedan je četiri.
Oder: Fünf minus eins ist gleich vier. Ili: Pet minus jedan je jednako četiri.

Und was ist drei plus zwei? (3 + 2) A koliko je tri plus dva?
Fünf – pet
Drei plus zwei ist gleich fünf. Tri plus dva je jednako pet.

ponovo slušamo lekciju

 

Bonus: još malo matematičkih operacija na nemačkom
x – Mal (puta) Multiplikation(množenje)
: – geteilt durch (podeljeno) Division (deljenje)