Brojevi u nemačkom jeziku

 

Već poodavno sam napisala post o pravilima čitanja, tj. pisanja, kada je nemački jezik u pitanju. (i nacrtala, napravila tabelu). Nemoj da mi sad neko kaže da to nije savladao!
Pošto sad idu brojevi a tu nema ništa komplikovano, bar nama neće biti, važno da ih pročitamo kako treba.


"brojevi na nemačkom"

Danas pričamo o osnovnim brojevima – Kardinalzahlen

Brojevi od 0 – 9 na nemačkom

Znam, znam, daću neku transkripciju, tj. kako se čita u zagradama, ali među nama, to baš nije pedagoški, nego, još jednom bitte, na pomenuti post, da se nauče pravila čitanja, nema ih mnogo.

0 = null – nul
1 = eins – ains
2 = zwei – cvai
3 = drei – drai
4 = vier – fiir (ie – znači dugo i)
5 = fünf – fuinf (ui -to je ono, kao namestiš usta za u a kažeš i)
6 = sechs – zeks (chs – ks)
7 = sieben – ziiben (ponovo ie – dugo i)
8 = acht – aht
9 = neun – noin

Sačuvaj bože, kad pogledam ovu traskripciju, ionako me svi kritikuju da vas kvarim, šta je tu je.

Pročitaj: Nemački datumi, pravila za pisanje

Brojevi od 10 -19 na nemačkom

!!!!! Obrati pažnju!!!! – 10 se nemačkom kaže zehn, znači svi brojevi, od 13 zaključno sa devetnaest na kraju imaju broj 10, zehn

10 = zehn – ceen (h se ne čita, kada stoji samo, ali produžava samoglasnik)
11 = elf – elf
12 = zwölf – cvoelf /oe -namestiš usta za o a kažeš e)
13 = dreizehn – draiceen
14 = vierzehn – fiirceen
15 = fünfzehn – fuenfzeen
16 = sechzehn – zeksceen -!! obrati pažnju nema s iz boja 6 sechs
17 = siebzehn – ziibzeen -!!obrati pažnju sieben je skraćen, nema en
18 = achtzehn -ahtzeen
19 = neunzehn – noinzeen

i za kraj

20 = zwanzig cvancih

A sad na učenje, tj. uvežbavanje. Evo lepe igrice – na posao. Pritisni start u gornjem desnom uglu, pojaviće se napisan broj a ti nađi, koji je to broj.

Pročitaj: Učimo nove reči – delovi tela, zdravlje, spisak imenica sa prevodom