Samostalno učenje nemačkog jezika – kako pronaći rešenja

 

Ovaj post posvećen odgovoru na jedno od mnogih pitanja, koje mi stižu putem vaših poruka, bilo u vidu kontakt forme na sajtu abc.amarilisonline.com  – ili preko facebook strane Nemački nije bauk.
Danas se obraćam pretežno onima koji sami iz raznih razloga, bez ičije pomoći, pokušavaju da savladaju nemački jezik.

Problem na koji nailaze je sledeći – kako pronaći rešenja za vežbanja iz udžbenika, koji koriste.

Rešenje je veoma jednostavno.

Samostalno učenje, saveti

Kao što postoje priručnici za vas, tako postoje i priručnici za nas, profesore. To se odnosi na nemački jezik, kao i na sve ostale jezike.

Da li je potrebno kupovati ili na neki drugi način nabaviti takvu vrstu udžbenika i čemu oni ustvari služe?

Idemo redom.
Svi oni među vama koji pohađaju kurseve, dobijaju sve potrebne odgovore, rešavaju dileme sa svojim profesorima, na času, kursu.
Vi ostali, koji tu pomoć nemate, možda ovde pronađete neko rešenje.
Da najpre pokažemo to na primeru, pre nego što krenem u teoriju.

Uzećemo za primer – Schritte International, idemo na sajt.

nemački Schritte_international

Kao što videte na početnom meniju imate više opcija, slično rešenje je na svim sajtovima i za ostale udžbenike, bar kada je izdavač Hueber u pitanju.

Lernen je opcija, koju, nadam se da često koristite. Tu se nalaze online vežbe, koje izuzetno pomažu u učenju, prate lekcije i pomoću njih utvrdjujete gradivo.

Ali to nije tema. Nama je danas potrebna opcija – Lehren, Materialen und Ideen für Ihren Unterricht.

Lehren, slab glagol znači podučavati, prenosti znanje, držati nastavu,

Od glagola lehren su nastale i imenice der Lehrer i die Lehrerin.
Tu opciju koriste profesori i odatle preuzimaju sav onaj dodatni materijal, vežbe, testove, igrice i sve ostalo što koristite na časovima.

Zašto je profesorima potrebna posebna knjiga sa uputstvima, zar oni ne znaju sve što je potrebno?

Ovakvo pitanje zvuči prilično logično, zar ne. Ustvari nije.

Svako od vas ko pomisli da je dovoljno samo završiti fakultet, ušetati u učionicu i održati uspešan čas, zaista ne zna ništa o tome.
Svi vaši profesori vredno rade pred svaki čas nešto što je u metodici poznato kao priprema časa a sve sa ciljem da vam na najbolji način prenesu znanje.

Das Lehrerhandbuch se zove ta knjiga namenjena profesorima, pričnik za uspešno vođenje nastave prema materijalima u knjizi.

Da li mi je potrebna ta knjiga – das Lehrhandbuch?

Ne, nije, kao što rekoh vaši profesori brinu za vas i snabdevaju vas svim dodatnim materijalima, koji su neophodni za vaš napredak.

Međutim, ovaj je tekst je namenjen onima koji uče sami i koji su nabavili odgovarajuće priručnike za profesore – Lehrhandbuch. Kako da je koriste?

Ono što vas najviše zanima, gde pronaći odgovore na vežbe iz udžbenika i ranih svezaka – ovo je pravo mesto.

Takođe, tu ćete pronaći sve transkripte, odnosno tekstove koje slušate na časovima sa odgovarajućih CD-ova, koji prate udžbenike.

Recimo u Oxfordovim udžbenicima, svi traskripti sa CD-ova se nalaze u samim knjigama za studente. Ja lično smatram da je to korisno imati i to je dobar način učenja.

Testovi u pismenoj formi

U savremenoj nastavi učenja stranih jezika, predviđeno je da posle svake lekcije, koja sadrži nekoliko novih nastavnih jedinica, kao i novi vokabular, studentima da test, radi provere da li je sve savladano, kako treba.

Tako da svaki priručnik za nastavnike, bar kada je engleski i nemački jezik u pitanju (verovatno i drugi jezici, no neću pričati o onome što ne znam) sadrži testove za svaku lekciju sa odgovorima. Tu je i dosta dodatnog materijala za svaku lekciju.

Kako to konkretno izgleda za Lagune 1, test uz lekciju 2 pogledajte na ovom linku.

Nadam se da je ovaj tekst dao sve odgovore onima, koji sami uče i koji imaju Lehrhandbuch a nisu znali kako da ga koriste, kao i onima, koji su tragali za rešenjima.

samostalno učenje nemačkog