Sein – biti ili ne biti, pomoćni glagoli u nemačkom jeziku

sein nemački glagol

sein, glagol (čita se zain), je jedan od osnovnih glagola u nemačkom jeziku. Ima dvostruku funkciju, kao pomoćni glagol (za građenje vremena) i kao glavni glagol, nosioc značenja – biti.

Pripada grupi nepravilnih glagola.
Znači konjugacija (promena ovog glagola po vremenima) se mora dobro naučiti i tu nema pomoći).

Kao pomoćni glagol neophodan je za građenje perfekta glagola kretanja (sam sa sobom pravi perfekat, iako ne znači kretanje) ali o tome drugom prilikom.

Glagol sein – konjugacija

Präsens
ich bin
du bist
er ist
wir sind
ihr seid
sie sind

Präteritum
ich war
du warst
er war
wir waren
ihr wart
sie waren

Perfekt
ich bin gewesen
du bist gewesen
er ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen
sie sind gewesen

Plusquamperfekt
ich war gewesen
du warst gewesen
er war gewesen
wir waren gewesen
ihr wart gewesen
sie waren gewesen

Futur I
ich werde sein
du wirst sein
er wird sein
wir werden sein
ihr werdet sein
sie werden sein

Futur II
ich werde gewesen sein
du wirst gewesen sein
er wird gewesen sein
wir werden gewesen sein
ihr werdet gewesen sein
sie werden gewesen sein

Pročitaj: lista 100 najviše korišćenih nemačkih reči

Kao glagol sa svojim punim značenjem – biti, koristi se kod:

Predstavljanja, pozicija, mesto na kome se nalazimo, kao imeniski deo predikata

Wer bist du?(Ko si ti)
Was sind Sie von Beruf? (Šta ste po zanimanju)
Wo bist du? (Gde si ti?)
Du bist krank. (ti si bolestan)
Ich bin Amarilis.

Pogledaj:nemački pomoćni glagoli link