Zašto se kaže na zdravlje kada kijamo – priče o kijanju

Dolazi hladnije vreme, lako se čovek prehladi, nazebe a i virusi se razlete na sve strane. Kijanje postaje sveprisutna pojava, čuje se svuda oko nas.
Šta je to što ljudi kažu kad neko kine, kod nas a i u drugim zemljama?

– Ko je prvi kinuo?

nastavak teksta