Gramatika nemačkog jezika – nivo A2/1

schritte-international-faecher-kl

Pretpostavljam da su mnogi od vas prilično napredovali u učenju nemačkog jezika 🙂 . Broj poruka u kojima tražite pomoć u vezi sa učenjem viših nivoa je jako veliki, kako preko kontakt forme na blogu (nažalost, komentare sam zbog neuspešne borbe sa spamovima, ograničila na regeistrovane korisnike) ili preko facebook strane.

Dakle, pripremamo se polako za viši nivo učenja nemačkog jezika. Kao i obično, koristimo udžbenike, zašto – podsetite se ovde.
Još jedna napomena, ko je propustio spisak gramatičkih jedinica za prethodne nivoe, pronaćiće ih ovde.

Evo spiska:

Gramatika nemačkog jezika – nivo A 2/1, spisak gramatičkih jedinica

A2

1. Konjuktionen, Veznici
1.1 weil
1.2 wenn
1.3 dass

2. Präpositionen, predlozi

2.1 Lokale Präpositionen, predlozi za mesto radnje
– bei + Dativ

2.2 Wechselpräpositionen, predlozi koji idu i uz dativ i uz akuzativ
– Glagoli koji prate Wechselpräpositionen

2.3 Modale Präposition
– von + Dativ

3. Adverbien, prilozi

3.1 Direktional adverbien, prilozi koji određuju pravac kretanja :
– rein, raus, runter, rauf,

3.2 Präpositionaladverbien
daran, darauf, damit, dafür, dabei, darüber, danach, darum, davon
woran, worauf, womit, wofür, wobei, worüber, wonach, worum, wovon

4. Pronomen, zamenice
4.1 Indefinit – und Possessivpronomen, Nominativ
4.2 Indefinit – und Possessivpronomen, Akkusativ

5. Verben, glagoli

5.1 Reflexive verben
5.2 Verben mit Präpositionen

mit Dativ
mit Akkusativ

5.3 Sollen im Konjultiv II, Ratschlag geben – modalni glagol sollen i konjuktiv II za davanje saveta

6. Perfekat

6.1 Trennbare Verben – perfekat glagola sa razdvojnim prefiksom
6.2 Nicht trennbare Verben – perfekat glagola sa nerazdvojnim prefiksom
6.3 Verben auf – ieren – perfekat glagola sa sufiksom -ieren

7. Präteritum – Modalverben

8. Dativ als Objekt
Possessivartikel und unbestimmter Artikel

9. Syntax
Stellung der Objekte, pozicija objekta u rečenici

Naravno, ovo je samo pregled, puno rada još je pred nama. Čim budem obradila neku od navedenih gramatičkih jedinica, ja ću postaviti link i ovde na facebook strani.
Vi, u međuvremenu, možete i sami da učite.
Na sajtu Schritte, Hueber možete preuzeti audio materijal za vežbu na ovom nivou a ovde imate online vežbe za sve nivoe, konkretno za ovaj nivo idete na oznaku Band 3.

Puno uspeha u učenju!

SHARE