Upotreba wohin i woher u nemačkom jeziku

"wohin, upotreba u nemackom jeziku"
Wohin – kuda

Pošto smo razjasnili smisao rečca hin i her u nemačkom jeziku, kao i upotrebu značenje upitne reči wo-gde, nastavljamo sa novim pitanjima.

"wohin - pitanje za pravac kretanja, kuda"

Danas se bavimo pravcima ili kretanjem, tj, glagolima kretanja.

Ako želimo da znamo kuda neko ide, kuda se zaputio – od nas pa nadalje, u nepoznatom pravcu, onda ćemo postaviti pitanje

Wohin – wo+hin

Wohin gehst du?– alo, kud si pošao?
Wohin führt diese Straße?
Wohin wird das führen?

Znači, još jednom, neophodni su glagoli kretenja, pošto pitamo određeno za pravac kretanja, koji od nas ide prema neizvesnim daljinama, bilo prostornim, bilo vremenskim, a mi svojim pitanjem wohin želimo da saznamo cilj tog kretanja.

"woher u nemačkom znači odakle"
Woher – odakle

Woher

Wo+her = woher, odakle

Pitamo odakle je nešto krenulo i stiglo do nas, znači odakle si došao.

Woher kommst du ?

Ali, woher se prilično poklapa sa upotrebom našeg pitanja, odakle i kada se ne radi o glagolima kretanja.

Woher wissen Sie das? – Odakle (otkud to znate)?
Woher sind Sie? -odakle ste?
Woher hast du das? – Odakle ti to.

Sada je vreme da uvežbamo sve, ovo gore pomenuto, wohin, woher i wo.

vežba br.1
vežba br.2
vežba br.3

Sve druge teme, koje vas zanimaju u vezi učenja nemačkog jezika, potražite na nemački.amarilisonline.com.

SHARE