Gramatika nemačkog jezika – nivo A2/1

 

Pretpostavljam da su mnogi od vas prilično napredovali u učenju nemačkog jezika 🙂 . Broj poruka u kojima tražite pomoć u vezi sa učenjem viših nivoa je jako veliki, kako preko kontakt forme na blogu ili preko facebook strane.

Dakle, pripremamo se polako za viši nivo učenja nemačkog jezika. Kao i obično, koristimo udžbenike, zašto – podsetite se ovde.


Evo spiska:

Gramatika nemačkog jezika  nivo A 2/1, spisak gramatičkih jedinica

 

1. Konjuktionen, veznici

1.1 weil
Nemačke rečenice sa weil link
1.2 wenn
1.3 dass
nemačke dass rečenice link

 

2. Präpositionen, predlozi

2.1 Lokale Präpositionen, predlozi za mesto radnje
– bei + Dativ

2.2 Wechselpräpositionen, predlozi koji idu i uz dativ i uz akuzativ
– Glagoli koji prate Wechselpräpositionen

2.3 Modale Präposition
– von + Dativ

3. Adverbien, prilozi

3.1 Direktional adverbien, prilozi koji određuju pravac kretanja :
– rein, raus, runter, rauf,

3.2 Präpositionaladverbien
daran, darauf, damit, dafür, dabei, darüber, danach, darum, davon
woran, worauf, womit, wofür, wobei, worüber, wonach, worum, wovon

4. Pronomen, zamenice

4.1 Indefinit – und Possessivpronomen, Nominativ
4.2 Indefinit – und Possessivpronomen, Akkusativ

5. Verben, glagoli

5.1 Reflexive verben
5.2 Verben mit Präpositionen

mit Dativ
mit Akkusativ

5.3 Sollen im Konjultiv II, Ratschlag geben – modalni glagol sollen i konjuktiv II za davanje saveta

Pročitaj: nemački konjunktiv II, saveti – sollen

6. Perfekat

6.1 Trennbare Verben – perfekat glagola sa razdvojnim prefiksom
6.2 Nicht trennbare Verben – perfekat glagola sa nerazdvojnim prefiksom
6.3 Verben auf – ieren – perfekat glagola sa sufiksom -ieren

7. Präteritum – Modalverben

8. Dativ als Objekt

9. Syntax

Stellung der Objekte, pozicija objekta u rečenici

Naravno, ovo je samo pregled, puno rada još je pred nama. Čim budem obradila neku od navedenih gramatičkih jedinica, ja ću postaviti link i ovde na facebook strani.

Pročitaj: lista kompletne gramatike za nivo A2

Na sajtu Schritte, Hueber možete preuzeti audio materijal za vežbu na ovom nivou a ovde imate online vežbe za sve nivoe, konkretno za ovaj nivo idete na oznaku Band 3.

Puno uspeha u učenju!