Latinske skraćenice u engleskom jeziku

 

Latinski jezik je imao uticaj na engleski jezik i na direktan a još više na indirektan način. Poznato je da su Rimljani vladali, dosta dugo, britanskim ostrvima. Sem toga, latinski je kao kezik učenih ljudi, dugo vremena bio jedini jezik na kome su se pisala naučna dela, rasprave, pa i korespodencija.

Tako danas imamo situaciju da su neke skraćenice u upotrebi u svakodnevnom govoru, kao na primer, oznake za doba dana, 2 noću je 2 a.m. (pre podneva) a 2 posle podne je 2 p.m.
Skraćenice, koje potiču iz latinskog jezika a često su u upotrebi u engleskom jeziku su:

1) e.g. (for example) – na primer
2) etc. (and so on) – i tako dalje
3) D.V. (Deo volente), “God willing” – božja volja
4 )A.D. (anno Domini), in the year of the Lord – godina gospodnja
5 )a.m. (Ante Meridiem), before midday – pre podne
6 )p.m. (Post Meridiem),after midday – posle podne
7) i.e. (that is) – to jest