Mere i težine na nemačkom jeziku, Maße und Gewichte

Težine na nemačkom i druge mere

U današnje vreme, gotovo sve merne jedinice su internacionalizovane, pa nije potrebno mnogo se baviti ovom tematikom. Ipak ova tema predstavlja obaveznu stavku na spisku tema, koje se obrađuju prilkom učenja nemačkog jezika, pa da se bacimo na posao.

Gewicht, Massen

Naučili ste iz fizike da razlikujete težinu, Gewicht i masu, pase nećemo baviti time već praktičnim merama iz svakodnevnog života.

Najpre da se pozabavimo merom, kao imenicom u nemačkom.

Pre toga, obrati pažnju:

das Maß; -es.-e, mera, jedinaca za merenje ili kako stoji u rečniku Duden

– Einheit, mit der die Größe oder Menge von etwas gemessen wird; beim Messen geltende, verwendete Norm
– genormter Gegenstand (wie Metermaß, Litermaß) zum Messen von Größe oder Menge
– durch Messen festgestellte Zahl, Größe
– Grad, Ausmaß, Umfang

sinonimi su: Abmessung, Ausbreitung, Ausdehnung, Ausmaß, Dimension, Dosis, Grad, Größe, Größenordnung, Menge, Quantum, Reichweite, Stärke; (bildungssprachlich) Quantität

Pročitaj: nemačke SMS skraćenice

die Masse; -, -n, materijal, masa ili količina neke materije ili mnoštvo
eine harte, weiche Masse ; tvrda ili meka masa (za modelovanje)
eine große Anzahl von Menschen; masa ljudi

Gewicht, težina, merne jedinice

eine Tonne
ein Kilogramm, Kilo
ein Gramm
ein Milligramm
ein Pfund, Bedeutungen = fünfhundert Gramm; ein halbes Kilogramm, 500 grama, pola kilograma

die Hohlmaße, mere za zapreminu

ein Liter

Pročitaj: značenje, deklinacija i upotreba nemačke imenice Angang, der

die Längenmaße, mere za dužinu

ein Kilometer
60 km/h – sechzig Kilometer pro Stunde
ein Meter
1,50 ein Meter fünfzig
ein Dezimeter
ein Zentimeter
ein Millimeter

 

Flächenmaße, mere za površinu

ein Quadratkilometer, km2
ein Quadratmeter, m2