Neodređeni član u engleskom jeziku – A, an

Član u engleskom jeziku

O članovima u engleskom jeziku sam već pisalu u postu Određeni i neodređeni član u englskom jeziku . Danas ćemo se baviti samo upotrebom neodređenog člana u engleskom jeziku, tj. kada se koristi oblik a, kada an.

Neodređeni član u engleskom jeziku je a ili an .

U množini ga nema, dakle ne postoji oblik za množinu.

Pošto smo u prošlom postu objasnili kada se koristi, sada postavljamo sledeće pitanje:

– Kako znamo kada da upotrebimo oblik a a kada an.

Prosto, najprostije objašnjenje glasi :

ako reč počinje suglasnikom upotrebljava se a, a ako počinje  samoglasnikom onda naravno an.

* a cat
* a dog
* a purple onion
* a buffalo
* a big apple

Eto isto to, samo sad imamo primere.
Ali, izuzetci potvrđuju pravila, tako da i ovde imamo jedan.

Radi se o h koje se ne čita na početku reči, ispred samoglasnika, čuje se o, pa se logično koristi an.

Pročitaj: englesko slovo h kada se ne čita, primeri

* an honorable peace
* an honest error

Znači, merilo nam je kako se reč izgovara a ne kako se piše.

An ide ispred reči, koje počinju samoglasnikom.

“An” goes before all words that begin with vowels:

* an apricot
* an egg
* an Indian
* an orbit
* an uprising

Izuzetak – ima ih komada 2.

Prvi izuzetak :

reči koje počinju na slovo, na slovo u, koje se čita onako srpski ju, ispred njih se koristi oblik a.

– a union
– a united front
– a unicorn
– a used napkin
– a U.S. ship

 

Drugi izuzetak:

Reč koja počinje na slovo, na slovo o, a čita se v/w, opet upotreba a.

– a one-legged man

Sasvim dovoljno pravila, ni mnogo ni malo, taman!

E sada malo da vežbamo:

vežba br.1
vežba br.2