Osnovni vokabular u engleskom jeziku – Sight and Dolch Words

 

Pitanje, koje se često postavlja je, da li postoje neke reči, koje čine osnovni vokabular engleskog jezika. Odgovor je – da. Postoje nekoliko vrsta grupisanja reči, koje čine bazu za dalje učenje i engleskog kao maternjeg jezika kao i učenje engleskog kao stranog jezika.

– Šta su to Sight words

Sight words su one reči, koje se moraju prepoznati automatski od strane osobe, koja čita tekst po principu the whole-word approach, razumevanja reči bez prepoznavanja pravila, koje važe za pravopis i čitanje engleskog jezika.

Postoji razrađen sistem u školstvu engleskog govornog područja, gde su po uzrastima napravljene liste reči, koje se moraju savladati po navedenom principu (isti sistem se može primeniti i kod učenja engleskog kao stranog jezika).

"osnovni vokabular u engleskom jeziku"

– Koje reči se nazivaju Dolch Words

Ovaj sistem učenja je razradio Edward William Dolch, objavivši u svom poznatom delu Problems in Reading,1948, listu od 220 reči, koje se najčešće koriste u knjigama dečijeg uzrasta. Dodata je i lista od 95 najčešće korišćenih imenica. Predviđeno je da deca u prvih par godina šlolovanja savladaju ove dve liste, dok je za kompletni spelling potrebno mnogo više vremena.

Sve je više metoda za učenje engleskog jezika, koje ubacuju ove liste u svoje programe na početnom nivou. U svakom slučaju, nakon što ove reču uđu u nečiji redovan vokabular, mogućnost čitanja i razumevanja nepoznatog teksta se izuzetno poboljšava.