Poreklo srpskog jezika i pismenosti u slikama – glagoljica

Poreklo srpskog jezika – zvanična istorija

foto – Wikipedia

Ova priča, koju svi dobro znamo, počinje posle migracija Slovena (kako naši udžbenici kažu V-VII vek). Neke druge priče o ranijim i kasnijim vremenima iz istorije Slovena sam vam već ispričala, kao npr. priču o Svetovidu a ko više voli nacrtala sam i tabelu.

Ovog puta nećemo ulaziti u priču da li je moguće drugačije tumačenje migracije Slovena i Srba.

Da vidimo kako se širila pismenost i kako je nastalo prvo, zvanično priznato pismo – glagoljica.

Pričamo priču o glagoljici u slikama. Tu priču su započeli Zapadni sloveni u državi, koja se zvala Moravska ili Velika Moravksa – Great Moravia.

Moravska država_svatopluk
foto
Prilično velika teritorija, deluje kao moćna država. Ali, Germani su svuda okolo, Franačka država jača sve više i više. Pošto je pero ubojitije od mača, u ovom slučaju reč. Mudri knez Rastislav, vladar Moravske je uputio pismo vizantijskom caru, sa molbom da mu pošalje misionare, koji bi širili hrišćanstvo na lokalnom, slovenskom jeziku.

"Moravski knez Rastislav"

Car Mihajlo III šalje dva brata, Grka, koji su znali slovenske jezike, Konstantina (crkveno ime Ćirilo) i Metodija. Godina je 863.

Braća su se prihvatila posla, a prvi u nizu je bio pravljenje azbuke  da bi mogli da prevedu knjige, potrebne za širenje hrišćanske vere na slovenskom jeziku.

 

Jezik koji su oni koristili je kasnije, dogovorom naučnika i lingvističkih stručnjaka dobio ime  staroslovenski jezik.

Još jedna napomena, koja vam je verovatno poznata – posle grčkog i latinskog, to je treći književni jezik na koji je prevedeno Sveto pismo.

Staroslovenski jezik i nova azbuka u srpske zemlje stiže krajem IX veka.

A kakvo je stanje u IX veku u Evropi i na ovim našim prostorima, evo jedne karte, pa procenite sami.

Evropa 814 godina

foto
U vreme, kada se koristila ova azbuka, nisu postojali posebni simboli za brojeve, nego su za to korišćena slova, kako je prikazano u tabeli.

ćirilična transkripcija glagol
foto

Ovo sliku obavezno proučite, videćete traskripciju ćiriličnu traskripciju glagoljice.