Sadašnja i prošla vremena u engleskom jeziku, lepo nacrtana – Tenses Chart – deo I

 

Lepo smo počeli da napredujemo sa vremenima u engleskom jeziku, sadašnjim i prošlim. Ko bi želeo da se podseti ili da nadoknadi propušteno, može da pogleda pod Tenses .

E sad ćemo da se bavimo tom istom tematikom, ali sa što manje reči, da vidimo kako to sve rečeno izgleda nacrtano.

Otićićemo u goste kod vrsnog stručnjaka za engleski jezik a to je Kenneth Beare.
Ko želi da se podrobnije pozabavi tom temom, neka obavezno svrati na njegov blog a ovu temu možete detaljnije videti na njegovom blogu pod naslovom Tenses Chart.

Mi ćemo pogledati samo ona vremena, kojima smo se do sada bavili i videti, kako je to pomenuti gospodin ilustrovao.

\”present simple je sadašnje prosto vreme\”

1. Present Simple Tense

Kada pričamo o nečemu što nam je navika, što radimo uobičajeno, često i to sve u sadašnjem vremenu, eto nam najčešće upotrebe ovog vremena.

"sadašnje trajno vreme je Present Continuous Tense"2. Present Continuous Tense

Važno da napomenemo još jedanput, iako je sve lepo nacrtano, radi se o složenom vremenu i koristi se za radnju koja se dešava baš sad ili u vremenskom periodu, koji je u toku – ove nedelje, ovog meseca, radimo naporno..

"prosto prošlo vreme ili simple past tense u engleskom"

3. Past Simple Tense se koristi za prošlu radnju, ali kada znamo tačno kada se desila, bez obzira da li je to pre 5 minuta ili 5 dana.

– to be continued –