Slova koja se različito čitaju u nemačkom jeziku

 

Piši kao što govoriš i čitaj kako je napisano!

Čuvene reči i još poznatije geslo Vuka Karadžića. Na tom principu je i koncipairan naš pravopis, naša azbuka.

Ali, uvek ima ali! Vuk je bio nemački đak. To geslo nije sam smislio već ga je preuzeo iz nemačkog jezika, konkretno od čuvenog nemačkog filologa Johana Kristofa Adelunga (1732-1806)

Adelung je bio iste bitke kao i naš Vuk ali nije bio baš toliko uspešan. Generalno gledano, nemačka ortografija, pravopis i transkripcija su prilično laki za učenje, postoji ograničen broj pravila, koja se dosta lako savladaju.

Sada ćemo obratiti pažnju na par slova, u pitanju su uglavnom suglasnici,koja se u različitim slučajevima drugačije čitaju.

Za sada samo informativno obratiti pažnju na date primere, koji pokazuju kako sve može da se pročita neko slovo u nemačkom jeziku:

B,b

B se čita kao p Absicht, apziht

B se čita kao b Bild, bild

C,c

C k Café, Kafe
C c Celsius, celzius
c č Cello, čelo

D,d

d t blind, blint
d d Durst, durst

različito čitaju nemačka slova

E,e

Ee Esel, ezel
E – 0, gotovo da nema ništa, poluglas, proguta se suchen, zuhn, Leben, lebn

G, g

g g geben
g k Tag u stvari, grleno g na pola puta ka k, tak
es regnet, reknet
gh ledig, ledih, grleno h

R,r

r r Rat, rat
r poluglas Pferd, pfe(r)d ovo r se skoro proguta, kao kratko, muklo a,
slično je i kod Bier, Uhr, Ohr, Bauer, wir, ihr

S,s

sz sieben, ziben
s s Haus, haus

Pročitaj: sein, haben – preterit

V.v

v f Vogel, fogel
vv Vase, vaze

Y,y

yj Yoga, joga
y- ü(i) System, sistem

Pročitaj: Sve što je potrebno da znaš o nemačkim umlautima