Zamenica, Pronomen es u nemačkom jeziku

Pronomen es

 

Zamenica es je veoma zastupljena u nemačkom jeziku.
Idemo redom da vidimo o čemu se radi i kako sve ova malena zamenica može da se korisno upotrebi u nemačkom jeziku.

1. – Es, lična zamenica se upotrebljava umesto imenica u srednjem rodu.

Moramo samo da se podsetimo, još jednom, da u nemačkom sem prirodnog postoji i gramatički rod.

Svaka imenica, bez obzira da li se radi o osobi, živom bići ili stvari, apstrakciji itd. ima svoj rod, isto kao i u našem jeziku.

Taj aspekat nam čini učenje nemačkog jezika težim u odnosu na engleski, pošto u engleskom nemamo taj problem.

U nemačkom kada učimo neku novu imenicu, istovremeno moramo da naučimo i kog je roda. Ali, kao što rekoh, to već znamo, zar ne 🙂 !

Dakle, kao zamenica, es se upotrebljava tj. zamenjuje imenice srednjeg roda u nominativu, u ulozi subjekta i u akuzativu u ulozi objekta.

Podsećanja radi tu je tabela.

Wo ist das Buch?
Es liegt auf dem Tisch.

Glagol sein uvek koristi nominativ, dakle ovde imamo es kao subjekt.

Pročitaj: Imenice, srednji rod – pregled po nastavcima i značenju

Idemo dalje!

2. Es kao formalni, neodređeni subjekat

Postoji određena grupa glagola u nemačkom jeziku, kojima nije potreban subjekat u smislu vršioca radnje.

Ti glagoli koriste neodređeni subjekat es i nazivaju se bezlični glagoli, unpersönliche Verben.

– glagoli, koji opisuju:

vremenske pojave, die Wettererscheinungen

regnen, blitzen, donnern, dunkeln, gewittern, hageln, nieseln,
schneien, tauen, tröpfeln.

Es blitzt und es donnert, seva i grmi.
Es regnet, pada kiša.
Es dunkelt, pada mrak.
Es hagelt, pada grad.
Es nieselt, sipi kiša, rosi.

 

– Koliko je sati na nemačkom – Wie spät ist es?
Es ist viertel vor sieben, 15 do 7.

pronomen es zamenica

– u izrazima:

es gibt, ima postoji

Was gibt es heute im Fernsehen ? Šta ima danas na televiziji.

es handelt sich um …, radi se o
Es handelt sich um die Frage …

– glagoli werden, sein i bleiben, koji uz sebe imaju imenski deo predikata, koriste es kao formalni subjekt

Es wird Abend. Pada veče.
Es ist spät. Kasno je.
Es bleibt kalt. Biće i dalje, ostaće hladno.

 

3. Es kao Platzhalter

Ne znam kako ovo da prevedem a da ne zvuči glupo. Nemačka rečenica ima prilično tačno definisan red reči.

U ovom našem slučaju, es iz stilskih ili nekih drugih razloga, samo drži mesto na početku rečenice, za subjekat koji će doći kasnije u rečenici, bez obzira kog roda je taj subjekat ili da li je u jednini ili množini.

Es hat sich gestern ein schwerer Unfall ereignet.
Es drži mesto imenici muškog roda der Unfall.
Ako zamenimo red reči, nestaće i potreba za upotrebom es.

Ein schwerer Unfall hat sich gestern ereignet.

Pogledaj: vremenske prilike na nemačkom