An, predlog u nemačkom jeziku

An je predlog, koji u nemačkom jeziku ide i sa dativom i sa akuzativom. Na prvi pogled, glava da zaboli, ali nije tako :-).

Sve ćemo lepo da objasnimo, nacrtala sam, pa šta bi vi još?

"an predlog u nemackom jeziku u slici u reci"

Idemo redom:

An možemo da prevedemo na više načina ili preciznije uz ovaj nemački predlog idu naši predlozi – na, za, u, kod.

Znači moramo da zapamtimo upotrebu u određenom kontekstu.

1. Lokal

1.1. Gde se nešto nalazi? – Dativ
– odgovor na ovo pitanje daje an ako se taj predmet nalazi na nekoj vertikalnoj površini – vidi sliku 🙂

Ako pitamo gde je lampa, slika, polica – odgovor je na zidu, an der Wand (vertikalna površina) = an

Pazi sad :-), obrati pažnju!

predlozi u nemackom jeziku amAko odgovaramo na pitanje gde se nešto nalazi – Wo, i pod gore navedenim uslovima, odlučimo da upotrebimo predlog an, dešava se sledeće:

Ako je u pitanju ženski rod, kao zid iz našeg primera – die Wand, sve je po pravilu.
Wo? – An der Wand. (dativ ženskog roda).

Ali ako je u pitanju muški ili srednji rod (der, das – Dativ/dem), desiće se ono što sam vam nacrtala:

an + dem postaje am

Ostajemo u lokalu, odgovarmo na pitanje, gde se nešto nalazi, recimo – gde sam ja?
Sedim za stolom am Tisch.

Isto to samo sad iz stanja mirovanja idemo u kretanje, akciju!

1.2. Wohin, kuda, ili naše gde uz glagole kretanja – Akuzativ
Kuda, gde kačim sliku (u akciji sam, krećem se, pravim pokrete)?
An die Wand, na zid.
Spremam se da jedem i da sednem – gde, za sto = an den Tisch.

Jasno?

1.3. Geografske odrednice, u smislu nešto se nalazi kod nečega, u blizini
Köln am Rhein
Keln na reci Rajni, tj. nije baš na reci, nego je tu na obalama reke.

2. Temporal

2.1. Ispred doba dana (sem noći). Pošto su sva doba dana, sem noći (noć i ne razmatramo) muškog roda onda koristimo, gore pomenuto am
– am Abend, uveče

ili neke druge vremenske odrednice

– am Anfang

Ostale predloge ćete pronaći ovde.