Day and Night – doba dana na engleskom jeziku ili od sumraka do svitanja

Doba dana na engleskom

Pošto znamo nazive za dane na engleskom jeziku, sada ćemo malo razmotriti, koja su to najvažnija doba dana.

Day – dan na engleskom kao i na srpskom ima dvostruko značenje
1. the 24-hour period during which the earth completes one rotation on its axis, dan kao period od 24h

2. period dana sa sunčevom svetlošću, između svitanja i sumraka, the period of light between dawn and nightfall; the interval from sunrise to sunset .

Dan je podeljen na dva dela, the day is divided into “day(time)” and “night(-time).

Dan počinjemo svitanjem, dawn, sa izlaskom sunca, sunrise.

Zatim sledi jutro, morning i dok se obrnemo eto nama podneva, noon. Sada je ono doba dana koje je posle-after, podneva, znači posle podne, afternoon.

Sunce zalazi, sunset i polako pada mrak, znači sada je sumrak , dusk.

Eto nama naziva čuvenog filma od sumraka do svitanja – From Dusk Till Dawn – čisto da se podsetimo.

Sada više nije dan, mrak je pao, noć je.
Sledi veče, evening, pa noć , night i na kraju ponoć, sredina noći ili midnight.

A kad padne mrak, svašta se dešava posle mraka …..