Genitiv u srpskom jeziku – da vidimo ko je čiji, od koga je roda – geneza

Genitiv u srpskom – primeri

Započesmo tu temu – padeži.
Zato na posao.

– Genitiv u srpskom jeziku

Odmah smo se usrećili :-), genitiv ima najviše različitih značenja u poređenju sa drugim padežima u srpskom jeziku. Ali, nije strašno uopšte.

– pitanja za genitiv – (od) koga, (od) čega, čiji

To bi blilo recimo – Čiji li si ti sine, od kog roda,a?
Od majke Kosare i oca Stanimira.
Aha, šta tu imamo, nego hajde lepo redom:

Imenica ili imenička sintagma u genitivu može biti upotrebljena bez predloga i sa predlogom.

(više o predlozima, ovde)

1. Genitiv bez predloga

Prisvojni (posesivni) genitiv

Devojka moga druga, pas mog brata, maskara moje sestre,…….

kvalitativni, opisni genitiv
Devojka bujne kose, haljina modernog kroja

Deoni, partitivni to je obično deo neke količine

Za doručak imamo hleba i masti :-).

Ovu upotrebu možemo prepoznati i po tome što ispred genitiva često ide deona reč – malo, mnogo, komad, parče

Kupi parče pice, malo jabuka, dva jogurta,…..

Temporalni, vremenski genitiv
Obično je u službi priloške odredbe za vreme

Svakog dana, prošle godine

2. Genitiv sa predlozima

Tu je već malo veća gužva.
Predlozi stoje ispred imenica i imeničkih sintagmi – grupa reči u kojoj je zakon imenica :-), u zavisnim padežima od kojih je jedan i genitiv.
Kada gledamo sa aspekta službe reči u rečenici, te kombinacije(predlog+imenica u genitivu) imaju funkciju priloških odredbi.

– Mesno značenje
predlozi – iznad, ispred, ispod, od, do, kod, pored, između, kraj,…..
Put oko sveta
Podigni laktove sa stola!

– Vremensko značenje
predlozi – tokom, nakon, uoči, pre, posle

pre i posle jela
oko ponoći
tokom ispita
od sumraka do svitanja

načinsko značenje

predlozi – bez, iz

bez prestanka
bez osmeha na licu

uzročno značenje

predlozi – zbog, usled, iz, od

Zbog nestanka struje, nema me na Facebooku već satima.

– poređenje
jednakost – poput anđela
nejadnakost – ona je lepša od Jelene

cilj, namera
predlog – radi

radi posla

 

5 COMMENTS

 1. Mene je blam i bruka. 🙂
  Spremala sam srpski da upišem srpski jezik i književnost, faks, i sećam se da sam odustala kada smo stigli do padeža. Jer u školi učiš o njima, ali ne toliko detaljno i teoretski, više nekako kako ih upotrebiti i prepoznati.
  Hvala bogu što srpski učimo usput, a ne kao novi jezik. U suprotnom ga nikada ne bih naučila.

 2. Kao nestručnjak, laik, ali obožavalac jezika, ja sebi uvek pri određivanju genitiva postavim još jedno malo potpitanje – koga ili čega Nema? 😆

 3. Genitiv → koga/čega nema;
  Dativ → kome/čemu prilazim;
  Akuzativ → koga/šta gledam;
  Instrumental → s kim/čime jedem;
  Lokativ → o kome/o čemu razmišljam.

  Krajnji ishod instrumentala je osobito zanimljiv! 🙂

Comments are closed.