Lične zamenice, množina – audio lekcija br. 9

Zamenice množina, nemački

Današnju lekciju je Lukas posvetio množini ličnih zamenica, kao i odgovarajućim prezentskim nastavcima.

Wir, ihr und sie – mi, vi, oni

Glagol, koji će nam pomoći u ovoj lekciji je:

schlafen – spavati

Evo i linka za lekciju.

Wir schlaf –en.  Mi spava-mo
Wir schlafen immer sehr tief und fest. Mi uvek spavamo veoma duboko i čvrsto.

Ihr schlaf –t. Vi spava-te
Ihr schlaft in der Nacht. Vi spavate noću.

Sie schlaf –en . Oni spava-ju
Aber Vampire schlafen am Tag. Ali, vampiri spavaju danju.
Sie schlafen am Tag. Oni spavaju danju

Mala digresija. Da li znate koje su to reči iz srpskog jezika postale internacionalne.
Iako to mnogi spore, pogledajte spisak ovde.
Nemačka reč – der Vampir i sve o njoj, poreklo, značenje i deklinaciju, proverite kod Dudena

Da se vratimo na našu lekciju:

Was machen wir immer sehr tief und fest? – Šta (je) to ( što) mi radimo čvrsto i duboko?
Schlafen. (Spavanje) Spavamo.
Wir schlafen immer sehr tief und fest. Mi uvek spavamo čvrsto i duboko.

Wann schlaft ihr? Kada vi spavate?
In der Nacht. Noću.
Ihr schlaft in der Nacht. Vi spavate noću.

Wann schlafen Vampire? Kada spavaju vampire?
Am Tag. Danju.
Vampire schlafen am Tag. Vampiri spavaju danju.
Sie schlafen am Tag. Oni spavaju danju.

Wer schläft am Tag? Ko spava danju?
Vampire, vampiri
Vampire schlafen am Tag. Vampiri spavaju danju.

Und wer schläft in der Nacht? A ko spava noću?
Ihr, vi
Ihr schlaft in der Nacht. Vi spavate noću.

Und wer schläft immer tief und fest? A ko spava uvek čvrsto i duboko (dubokim snom)?
Wir, mi
Wir schlafen immer tief und fest. Mi uvek spavamo čvrsto i duboko..

zamenice množina

Za kraj vam Lucas odaje jednu tajnu, kakvu – možete vi to i sami da prevedete.

Ich verrate dir ein Geheimnis.
Ich habe Angst vor Vampiren.
Aber erzähl das niemanden!