Man kao zamenica u nemačkom jeziku, neodređene zamenice

Man u nemačkom jeziku – neodređena zamenica

Indefinipronomina je pojam koji u nemačkom jeziku predstavlja neodređene zamenice.

One se u osnovi mogu podeliti na nekoliko grupa:

1. – neodređene zamenice za lica – Indefinitpronimina, die nur Personen bezeichenen, a to su: man, jemand, niemand

2.- neodređene zamenice za stvari, objekte, tj. za sve ono što nisu osobe, lica -Indefinitpronomina, die nur Nicht-Personen bezeichnen: etwas, nichts, alles
3.- neodređene zamenice, koje se mogu koristiti u oba slučaja i za lica i za stvari – Indefinitpronomina für Personen und Sachen: all-, einige-, jede-, manche-, mehrere-,

man u nemačkom

Ovog puta se bavimo neodređenom zamenicom man.

Ona se piše malim slovom za razliku od imenice na koju liči, a od koje je i potekla a to je:
der Mann – čovek, muškarac, muž, oblik za množinu die Männer

Pročitaj: der Mann, sve što je potrebno da znaš o ovoj važnoj nemačkoj imenici

Zamenica man ima samo oblik za nominativ.

Za druge padeže moramo pozajmiti oblike neodređenog člana, pa deklnacija glasi ovako:

Nominativ man
Genitiv – (nema oblik za genitiv)
Dativ – einem
Akuzativ – einen

Ako pogledamo primere:

Hier spricht man Deutsch! Ovde se govori nemački!
Man kann alles vergessen, …. Može se sve zaboraviti, ….
dolazimo do zaključka da se ova zamenica najčešće na naš jezik prevodi sa neodređenim se.

man u nemačkom  neodređena zamenica u nemačkomZnači u slučajevima, kada želimo da kažemo nešto, što ima generalno značenje, nije bitan subjekat (često u pasivnim rečenicama) koristimo neodređenu zamenicu man, koja naravno ide sa odgovarajućim galgolom u 3 licu jednine.

Pročitaj: Nemački, svakodnevna komunikcija – korisni i neophodni izrazi

Ovo zamenica je bezlična, nema ni muški ni ženski rod.

Često u sebi nosi značenje množine, odnosi se na celu grupu ljudi:

Nachts muß man lange auf die Straßenbahn warten. Noću se mora dugo čekati na tramvaj, to se odnosi na sve ljude, koji koriste noćni prevoz.

Još jedan primer:
Was man gern tut, fällt einem nicht schwer. Ono što se radi sa ljubavlju (rado), nije teško.
Ovde imamo primer man u nominativu i u dativu – einem..