Perfekat mit sein – nemački glagoli koji grade perfekat sa pomoćnim glagolom sein

 

I kad bih htela da se ulenjim, nema šanse, pišete pa me inspirišete. Jedna, moja draga čitateljka mi je poslala fotografije svojih tabela, koje se nalaze, svuda oko nje u stanu.

Pošto vas ima dosta, koji volite i tražite tabele – evo stiže!

Idemo na temu današnjeg posta

perfekat mit sein, nemački glagoli koji grade perfekat sa pomoćnim glagolom sein

Znate da većina glagola gradi perfekat sa haben i to su:

– prelazni glagoli, koji imaju objekat, kao i u našem jeziku
– refleksivni ili povratni glagoli
– modalni glagoli
– bezlični glagoli
– neprelazni glagoli, koji opisuju neko stanje

Za svaki glagol posebno, ako nismo sigurni, proveramo da li gradi perfekat sa sein ili haben a to radimo, recimo u online konjugatorima, jako zgodno, ako niste čitali, odmah klik na link.

Pročitaj: Perfekat sa haben primeri i objašnjenja

Smor, ma važi, neko drugi će naučiti umesto tebe.

Da se vratimo na glagole, koji grade perfekat sa sein:

– u principu su to uvek neprelazni glagoli, koji izražavaju:
1. kretanje
2. promenu stanja (spavaš, pa se probudiš, recimo)
3 eh, radosti – izuzeci, bleiben – ostati, sein – biti, werden – postati

Eto, ovo nije bilo teško 🙂
A sad na posao, ima da se uči!

P.S. Oči mi ispale proveravajući, ali pošto kucam ko furija, ako nađete grešku, javite da ispravimo ili ispravite sami 🙂

perfekt mit sein – pdf tabela
perfekt mit sein word tabela

Komentari, kao i uvek na Facebook strani Nemački nije bauk, mogu i predlozi za tabele.