Pomoćni glagoli u nemačkom jeziku

Glagoli u nemačkom, pomoćni glagoli

 

Pomoćni glagoli su jedna od bitnih karkteristika indoevropeskih jezika.

Prema literaturi, jezici koji ne su van porodice indoevropskih jezika, umesto pomoćnih glagola koriste koriste sufikse (dodatke, koji se dodaju na reč, jednostavnije nastavci).

Da bi bili sigurni da razumemo temu, da se posetimo:

Srpski jezik ima sledeće pomoćne glagole:

– jesam
– biti
– hteti

Engleski jezik takođe, ima svoje pomoćne glagole o tome sam već pisala tekst – link.

Što se tiče nemačkog jezika postoje takođe 3 pomoćna glagola:

sein
haben
werden

Hilfsverb-pomoćni glagol, definicija

Als Hilfsverb, auch Hilfszeitwort bezeichnet man in der Sprachwissenschaft bestimmte Verben, deren Funktion darin liegt, zusammen mit einem Vollverb eine bestimmte Tempus- oder Modusform zu bilden.

U prethodnoj definiciji pomoćnih glagola, sem pojma Hilfsverb imamo i pojam Vollverb, što bi značilo glagol u svojoj punom značenju i funkciji (jednostavnije svi ostali glagoli sem pomoćnih) ili kako se često naziva glavni glagol ili glagol koji se menja.

Dakle:

Pomoćni glagoli su u nauci o jeziku, oni glagoli, čija je funkcija da zajedno sa glagolima u svom punom značenju, grade određeno vreme ili glagolski nacin.

Pomoćni glagoli u rečenici su nosioci gramatičke informacije (o kome se vremenu radu, glagolskim načinu, stanju, aktivnom, pasivnom) a glavni glagol u svom značenju je nosilac semantičke informacije (značenje rečenice, iskaza, pitanja).

Pročitaj: Haben u izrazima, sa prefiksima, značenja, primeri

Upotreba pomoćnih glagola u nemačkom jeziku

U nemačkom jeziku, pomoćni glagoli su veoma bitni i izuzetno korisni.

Koristimo ih za građenje složenih vremena, prošlih (Perfekt, Plusquamperfekt), Futur(Zukunftsformen), za pasiv i konjuktiv.

Napomena: Mnogi autori i stručnjaci ubrajaju modalne glagole u pomoćne glagole.

– Nemački jezik voli pasiv, to je karakteristika uopšte germanskih jezika.

– Pomoćni glagoli u nemačkom jeziku ne mogu da imaju oblik imperativa.

Zašto vam ja to onda uopšte pominjem, deluje zbunjujuće, zar ne. Pa zato što ćete naići na tu definiciju u nekim gramatikama pa da se razjasnimo na vreme.

"pomocni glagoli u nemackom, werden"

Upotreba pomoćnih glagola u njihovom punom značenju, kao glavnih glagola

sein je glagol, koji znači biti, jesam i koristi se najčešće da izrazi neku osobinu, svojstvo, karakteristiku

haben, imati, koristimo da označimo pripadanje, posedovanje

werden u svom punom značenju je postati, nastati